Tham Số Chung 

Số Lượng (*)
Ngang(L:cm) (*)
Cao(H:cm) (*)
Hông(W:cm) (*)
Kiểu Túi (*)
Quai xách (*)
Loại Giấy (*)
Định Lượng (*)

Tham Số In 

Công Nghệ In (*)
Mặt In (*)

Gia Công Sau In 

Cán Màng (*)
Ép kim(cm2) (*)
Gọi điện thoại
0985 36 36 79